O DKF


Dyskusyjny Klub Filmowy „Ósemka” po blisko dziesięciu latach działalności, jako sekcja Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, od marca 2018 kontynuuje ją, jako Stowarzyszenie Dyskusyjny Klub Filmowy „Ósemka”. Misją DKF „Ósemka” pozostaje wybór i prezentacja filmów zarówno fabularnych jak i dokumentalnych ambitnych, edukujących, nagradzanych na festiwalach i przeglądach. Prezentujemy filmy twórców z całego świata, reprezentujących różne kultury i wrażliwość postrzegania rzeczywistości.
Jesteśmy członkiem Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.


Seanse DKF „Ósemka” odbywają się we włocławskim Multikinie w poniedziałki o godzinie 19.00.